Το Κολοσσαίο διέθετε 80 εισόδους, 76 από τις οποίες ήταν αριθμημένες με λατινικούς αριθμούς και χρησίμευαν για την ταυτόχρονη είσοδο του κοινού. Τέσσερις από τις 80 δεν ήταν αριθμημένες και βρίσκονταν στα άκρα των δύο κυρίων αξόνων (Β/Ν, Α/Δ). Χρησίμευαν σαν επίσημες είσοδοι (δύο από αυτές, στα άκρα του μεγαλύτερου άξονα χρησιμοποιούνταν για την είσοδο των θρησκευτικών πομπών πριν από τα θεάματα).
Ανάμεσα στις θύρες XXXVIII και ΧΧΧVIIΙI, στην πλευρά του βορρά, βρίσκεται η αυτοκρατορική είσοδος, χωρίς αριθμό, από την οποία εισέρχονταν ο αυτοκράτορας. Ήταν ελαφρώς πλατύτερη από τις υπόλοιπες και πλούσια διακοσμημένη με γυψομάρμαρα.

Η αυτοκρατορική είσοδος

Η είσοδος στα δεξιά της αυτοκρατορικής, όπως το κοιτάμε. Διακρίνεται με δυσκολία ο αριθμός ΧΧΧVIIII.

 

Η είσοδος στο Κολοσσαίο ήταν δωρεάν, σε αντίθεση με σήμερα που πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις και σχηματίζονται τεράστιες ουρές. Τότε, με 76 εισόδους εν ενεργεία το αμφιθέατρο γέμιζε και άδειαζε σε χρόνο ρεκόρ…

* * *