Η υψομετρική διαφορά σε σχέση με το σημερινό επίπεδο του δρόμου και ο παλαιοχριστιανικός πρόναος είναι τα μόνα στοιχεία που προδίδουν την ηλικία της βασιλικής του Αγίου Βιταλίου στη Ρώμη. Πράγματι είναι ο παλιότερος χριστιανικός ναός στην πόλη (380 μ.Χ.) που οικοδομήθηκε εκ θεμελίων, χωρίς χτιστεί πάνω σε προγενέστερους παγανιστικούς ναούς.
Πάνω από την ανάγλυφη ξύλινη θύρα διαβάζουμε πως ανακαινίστηκε εκ θεμελίων από τον Σίξτο Δ’ κατά το ιωβηλαίο έτος 1475.
Δυστυχώς η ανακαίνιση ήταν υπερβολικά δραστική και δεν έμεινε ίχνος από τον πρωταρχικό παλαιοχριστιανικό ναό. Στο εσωτερικό θα παρατηρήσουμε τα παιγνίδια οφθαλμαπάτης, χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών της εποχής, με ζωγραφισμένους ψεύτικους κίονες και κόγχες με αγάλματα που προσδίδουν μια τρισδιάστατη εντύπωση και βάθος στους τοίχους. Ήταν η εποχή που ο μανιερισμός άφηνε τη θέση του σε ένα πρώιμο μπαρόκ.

H βασιλική του Αγίου Βιταλίου βρίσκεται εδώ.