Η βασιλική του Ευαγγελιστή Μάρκου, αν και σεβαστών διαστάσεων, γίνεται πολύ δύσκολα αντιληπτή  από τον διαβάτη – αν δεν γνωρίζει την ύπαρξή της – γιατί είναι εντελώς κρυμμένη από το πολύ μεγαλύτερο palazzo Venezia.

Ιδρύθηκε το μακρινό 336 μ.Χ., επί εποχής Μ. Κωνσταντίνου, όταν ξεκινούσε η πυρετώδης εποχή της κατασκευής χριστιανικών ναών και θεωρούνταν μια από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Ρώμης. Υπέστη μια σειρά καταστροφών από Γότθους, Λογγοβάρδους και Βυζαντινούς και τον 8° αιώνα ανακατασκευάστηκε κρατώντας την μορφή της για 8 περίπου αιώνες. Στις αρχές του 17ου αιώνα θα δεχτεί βαριές επεμβάσεις, όταν στα πλαίσια της Αντιμεταρρύθμισης θα λάβει μια ανακαίνιση μπαρόκ που θα της δώσει τη μορφή που έχει μέχρι σήμερα.  Από τον 15° αιώνα είναι αφιερωμένη στην κοινότητα των Βενετών της Ρώμης.

To εσωτερικό της βασιλικής

Αν και το μπαρόκ κυριαρχεί, εν τούτοις μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια σημάδια που προδίδουν την σχεδόν χιλιόχρονη ύπαρξή της. Όπως το κωδωνοστάσιο, ρομανικού ρυθμού του 1154, τα παλαιοχριστιανικά και μεσαιωνικά ευρήματα που βρίσκονται στον όμορφο πρόναο του 15ου αιώνα (ανάμεσά τους και μια επιγραφή στα ελληνικά) και φυσικά τα ψηφιδωτά της κόγχης, του 9ου αιώνα.
Αν τύχει και περάσετε από εκεί, ρίξτε μια ματιά.

Η  βασιλική του Ευαγγελιστή Μάρκου βρίσκεται εδώ.

H είσοδος της κρύπτης

Η ημικυκλική κρύπτη

Η κόγχη με το ψηφιδωτό του 9ου αιώνα. Στα αριστερά διακρίνεται ο πάπας Γρηγόριος Δ' με μπλε τετράγωνο φωτοστέφανο (διακριτικό όσων βρίσκονταν ακόμα εν ζωή) να προσφέρει με την βοήθεια του Μάρκου ένα ομοίωμα του ναού στον Ιησού.