Ακριβώς δίπλα στη piazza Navona βρίσκεται μια μικρή πλατειούλα, η piazza dei Massimi. Εδώ θα δούμε στο κέντρο της έναν αρχαίο κίονα με κιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού, ο οποίος προέρχεται από το άλλοτε αρχαίο Ωδείον του Δομιτιανού. Βρίσκονταν κάποτε δίπλα στο στάδιο του Δομιτιανού που αργότερα μεταβλήθηκε σε piazza Navona.
Πίσω από τον κίονα βρίσκεται ένα μέγαρο με μονοχρωματικές τοιχογραφίες του 1500 περίπου, με σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, έργα των μαθητών του Daniele da Volterra. Εδώ το 1476 εγκαταστάθηκε το πρώτο τυπογραφείο της Ρώμης.
H piazza dei Massimi βρίσκεται εδώ.
* * *