Για ένα διάστημα συντομότερο των 3 μηνών άνοιξε για το κοινό η λεγόμενη «Αυτοκρατορική Ράμπα».
Πρόκειται για ένα σκεπαστό διάδρομο, μια κρυπτοστοά, η οποία κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό κατά τον 1°αι. μ.Χ. Συνέδεε την Αγορά, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της πόλης, με το κέντρο της εξουσίας, το Αυτοκρατορικό Παλάτι. Η συμβολική σημασία αυτής της εντυπωσιακής εισόδου, μια πραγματική ανάβαση στην κατοικία του αυτοκράτορα, εξακολουθεί να είναι εμφανής ακόμη και σήμερα, σε όποιον διασχίζει το κατώφλι της. Χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τον αυτοκράτορα, ο οποίος ανέβαινε με άλογο ή άρμα.

Η ράμπα είχε μήκος περίπου 300 μέτρα και αναπτύσσονταν κατά μήκος επτά ευθύγραμμων τμημάτων και έξι στροφών (φουρκέτες). Μεταξύ αρχής και τέλους (βάση και κορυφή Παλατινού Λόφου) υπάρχει μια υψομετρική διαφορά σχεδόν 40 μέτρων, δηλαδή μεγαλύτερη των 10 ορόφων.
Η ράμπα ανακαλύφθηκε μαζί με άλλες μεσαιωνικές κατασκευές το 1900, κατά την κατεδάφιση ενός χριστιανικού ναού. Από τα αρχικά 7 ανωφερή τμήματά της σήμερα υπάρχουν μόνο 4, εκ των οποίων μόνο 2 διαθέτουν την οροφή. Η απώλεια των υπολοίπων μάλλον οφείλεται στον καταστρεπτικό σεισμό του 9ου αιώνα, κατά τον οποίο κατέρρευσε και ένα τμήμα του ίδιου του λόφου.
Το ύψος της θολοειδούς οροφής κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μέτρων. Το μέγεθος των επιβλητικών δομών του συγκροτήματος της αυτοκρατορικής ράμπας σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τον κανόνα της Χρυσής Τομής, δίνοντας έτσι μια αίσθηση αρμονίας και ισορροπίας, παρά τις κολοσσιαίες διαστάσεις. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από πλίνθους με διάταξη ιχθυάκανθα (opus spicatum).

Στην αρχή της διαδρομής βρίσκονται τα τρία δωμάτια της φρουράς, όπου σήμερα φιλοξενείται μια έκθεση με τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές.

Η ράμπα είναι μέρος ενός μεγάλου και ακόμα μυστηριώδους συγκρότηματος κτιρίων στη NA πλευρά της Αγοράς, που κατασκευάστηκε από τον Δομιτιανό και ολοκληρώθηκε από τον Αδριανό, το οποίο περιελάμβανε ένα αίθριο που μεταμορφώθηκε τον 6″ αιώνα στην εκκλησία της Santa Maria Antiqua, μια αίθουσα αρχικά θολοσκέπαστη που οι εξερευνητές λανθασμένα ταύτισαν με τον Ναό του Αυγούστου, μια πύλη και μια μικρότερη αίθουσα που μετατράπηκε κατά την ύστερη αρχαιότητα στο Προσευχητήριο των Σαράντα Μαρτύρων.

Η διαδρομή τελειώνει με μια εντυπωσιακή θέα στην Ρωμαϊκή Αγορά. Δυστυχώς η είσοδος παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015. Κατόπιν έκλεισε για περαιτέρω αρχαιολογικές εργασίες.