Οι  όχθες του Τίβερη χτίστηκαν και ανυψώθηκαν  κατά το τέλος του 19ου αιώνα με σκοπό να προστατεύσουν την πόλη της Ρώμης από τις πλημμύρες του ποταμού, φαινόμενο που παρουσιάζονταν κυκλικά σε όλες τις πόλεις που διαρρέονται από ποτάμια. Υπάρχουν γραπτές αφηγήσεις πλημμύρων και αναφορές για την ακριβή χρονολογία αυτών των συμβάντων ήδη από την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το πιο παλιό εύρημα που σώζεται μέχρι σήμερα βρίσκεται στο Arco dei Banchi (αρκο ντέι μπάνκι).

Kατά τον Μεσαίωνα καθιερώθηκε η συνήθεια ανάρτησης αναμνηστικών πλακών στους τοίχους των οικημάτων, σαν ενθύμιο και μαρτυρία αξιομνημόνευτων πλημμύρων. Η πιο παλιά από αυτές τις πλάκεςπληροφορεί για την πλημμύρα της 6ης Νοεμβρίου 1277. Άλλες γραπτές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη και άλλων παλαιότερων πλακών που δεν διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας.

Η επιγραφή έχει ως εξής στα λατινικά:

” Huc Tyber accessit sed turbidus hinc cito cessit Anno Domini MCCLXXVII Ind. VI M. Nov. die VII.Ecclesia vacante.”

” Εδώ έφτασε ο Τίβερης αλλά θολός σύντομα αποτραβήχτηκε Σωτήριο Έτος 1277 Έκτη ινδικτιών έβδομη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου, χηρεύουσα εκκλησία”

Παρόμοιες επιγραφές, μεταγενέστερες, υπάρχουν και σε διάφορα άλλα μέρη της Ρώμης.

ΧΑΡΤΗΣ