Ο θυρεός της πόλης της Ρώμης αποτελείται από μια γοτθική ασπίδα πορφυρού χρώματος με ένα βυζαντινό σταυρό και τα αρχικά S.P.Q.R. (Senatus PopulusQue Romanus / Η Σύγκλητος και ο Λαός της Ρώμης) τοποθετημένα διαγώνια. Καθιερώθηκε επίσημα το 1884. Το πορφυρό και το χρυσό χρώμα είναι αυτά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στις σημαίες το χρυσό αντικαθίσταται από το κίτρινο ώχρας.

Καπιτώλιο

Στην πρώτη φωτογραφία (πύργος του Καπιτωλίου), κάτω από την σημαία στέκει η Θεά Ρώμη, άλλο ένα σύμβολο της Ρώμης που κράτησε από την αρχαιότητα και καθ΄όλο τον Μεσαίωνα.

Άλλο ιστορικό σύμβολο είναι επίσης και η Λύκαινα του Καπιτωλίου.