Άγιος Πέτρος

Σαν βρεθούμε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και σταθούμε με την πλάτη στον οβελίσκο, θα παρατηρήσουμε πως στην βασιλική του Αγ. Πέτρου που βρίσκεται μπροστά μας, βρίσκονται 13 αγάλματα. Πιο συγκεκριμένα, τα αγάλματα βρίσκονται στο γείσο της βασιλικής, οριοθετημένα δεξιά και αριστερά από δύο μεγάλα ρολόγια διακοσμημένα με καθιστούς αγγέλους. Στο κέντρο διακρίνεται καθαρά ο Χριστός με τον σταυρό, πλαισιωμένος από 6 αποστόλους σε κάθε πλευρά. Οι δυο ακρινοί δεν φαίνονται τόσο καθαρά γιατί βρίσκονται πίσω από το κάθε ρολόι. Έχουμε λοιπόν 12 Αποστόλους, αλλά εδώ γεννιέται ένα ερώτημα: Αν οι 11 από αυτούς στάθηκαν πιστοί στον Ιησού και ο δωδέκατος, ο Ιούδας, τον πρόδωσε, πώς και βρίσκεται εκεί το άγαλμά του; Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει το άγαλμα του Ιούδα στο γείσο, αλλά αυτό του Ματθία, τον απόστολο που τον αντικατέστησε και που εκλέχτηκε με κλήρο, όπως αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων. Άρα η μέτρηση είναι σωστή. Αλλά η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ.

Το γείσο της βασιλικής με τα 13 αγάλματα.

Το γείσο της βασιλικής με τα 13 αγάλματα.

Το άγαλμα που βρίσκεται στα δεξιά του Χριστού φοράει μια προβιά καμήλας, φέρει μια μακριά και λεπτή ράβδο, της οποίας η κορυφή έχει σχήμα σταυρού. Στέκεται σαν να βαπτίζει. Πρόκειται δίχως άλλο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λείπει λοιπόν από την καταμέτρηση ένας απόστολος.  Που να βρίσκεται;

Λείπει ο πιο σημαντικός απόστολος για την Ρώμη, ο Πέτρος. Βρίσκεται στην βάση των σκαλιών που οδηγούν στην βασιλική, στα αριστερά μας, όπως κοιτάμε. Είναι τοποθετημένος σε ξεχωριστό βάθρο, με τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών στο χέρι. Να λοιπόν που είναι παρόντες και οι 12 απόστολοι. Περισσεύει βέβαια ένα άλλο άγαλμα. Και αυτό σε βάθρο, βρίσκεται στα δεξιά μας, συμμετρικά με αυτό του Πέτρου και κρατάει στο χέρι ένα σπαθί. Πρόκειται για τον Παύλο, αρχικά διώκτη των χριστιανών, που ποτέ δεν ήταν μέρος της ομάδας των 12 αποστόλων αλλά που στην συνέχεια κήρυξε μαζί τους.

Το άγαλμα του Πέτρου

Το άγαλμα του Παύλου