Όταν θύμωνε ο Τίβερης

“Εgo sum pleno quem flumine cernis stringentem ripas et pinguia culta secantem, caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis”. (Εγώ είμαι αυτός που βλέπεις να σφίγγει τις όχθες με το ισχυρό του ρεύμα και να διασχίζει τις πλούσιες καλλιέργειες, ο γαλάζιος Τίβερης, ευάρεστος στον ουρανό). Αινειάδα, βιβλίο VIII Οι πλημμύρες του Τίβερη ήταν μέρος της ιστορίας της…

Εντοιχισμένες πλάκες, μαρτυρίες από το παρελθόν

Περπατώντας στις συνοικίες του ιστορικού κέντρου της Ρώμης, είναι εύκολο να συναντήσουμε έναν μεγάλο αριθμό παλαιών πλακών, μαρμάρινων ή πέτρινων, εντοιχισμένες σε  ιδιωτικές  οικίες ή εκκλησίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μαρτυρίες προβλημάτων που κατά το παρελθόν μάστιζαν την πόλη. Κατά το παρελθόν, πριν την κατασκευή των προστατευτικών αναχωμάτων του Τίβερη τον 19ο αιώνα, η πόλη υπέφερε από…

Μαρτυρία πλημμύρας του 1277

Οι  όχθες του Τίβερη χτίστηκαν και ανυψώθηκαν  κατά το τέλος του 19ου αιώνα με σκοπό να προστατεύσουν την πόλη της Ρώμης από τις πλημμύρες του ποταμού, φαινόμενο που παρουσιάζονταν κυκλικά σε όλες τις πόλεις που διαρρέονται από ποτάμια. Υπάρχουν γραπτές αφηγήσεις πλημμύρων και αναφορές για την ακριβή χρονολογία αυτών των συμβάντων ήδη από την εποχή…