Όταν θύμωνε ο Τίβερης

“Εgo sum pleno quem flumine cernis stringentem ripas et pinguia culta secantem, caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis”. (Εγώ είμαι αυτός που βλέπεις να σφίγγει τις όχθες με το ισχυρό του ρεύμα και να διασχίζει τις πλούσιες καλλιέργειες, ο γαλάζιος Τίβερης, ευάρεστος στον ουρανό). Αινειάδα, βιβλίο VIII Οι πλημμύρες του Τίβερη ήταν μέρος της ιστορίας της…

Εντοιχισμένες πλάκες, μαρτυρίες από το παρελθόν

Περπατώντας στις συνοικίες του ιστορικού κέντρου της Ρώμης, είναι εύκολο να συναντήσουμε έναν μεγάλο αριθμό παλαιών πλακών, μαρμάρινων ή πέτρινων, εντοιχισμένες σε  ιδιωτικές  οικίες ή εκκλησίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μαρτυρίες προβλημάτων που κατά το παρελθόν μάστιζαν την πόλη. Κατά το παρελθόν, πριν την κατασκευή των προστατευτικών αναχωμάτων του Τίβερη τον 19ο αιώνα, η πόλη υπέφερε από…