Ο τροχός των έκθετων βρεφών

Έ[να από τα πιο απάνθρωπα κοινωνικά φαινόμενα από την αρχαιότητα έως και τον Μεσαίωνα ήταν η πρακτική της εγκατάλειψης -και πολλές φορές η θανάτωση- των ανεπιθύμητων βρεφών. Το φαινόμενο ήταν συνηθισμένο στους Εβραίους, στην Αρχαία Ελλάδα και στην Αρχαία Ρώμη. Με την έλευση του χριστιανισμού οι συνθήκες των έκθετων θα αλλάξουν και παρατηρείται μια κάποια…