Εκεί που μαρτύρησε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

2022-06-04T09:49:58+00:00Categories: Celio (XIX), Chiese, Εκκλησίες|Tags: , , , , , , , |

Σύμφωνα με το Legenda Aurea (Χρυσός Μύθος ή Συναξάρια Αγίων) του Ιάκωβου ντε Βαράτζινε, μια μεσαιωνική συλλογή Βίων Αγίων γραμμένη στα λατινικά, «όταν οι [...]