Οι Αγορές του Τραϊανού και το Μουσείο των Αυτοκρατορικών Αγορών

[Σημ. Για αποφυγή συγχύσεων είναι απαραίτητο να τονίσουμε την διάκριση μεταξύ «Αγορών του Τραϊανού» (Trajan’s Market) και «Αγοράς Τραϊανού» (Trajan’s Forum)].   Επί Τραϊανού η ακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας θα φτάσει στο απόγειό της και η έκταση της θα ανέλθει σε 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Τραϊανός θεωρούνταν ήδη από τους σύγχρονούς του αλλά και…