Μέγας Ιππόδρομος, o αρχαιολογικός χώρος

[Σημ. Για το Circus Maximus, τον Μέγα Ιππόδρομο, έχουμε αναφερθεί εκτενώς εδώ].  Το Circus Maximus, ο Μέγας Ιππόδρομος, ήταν η μεγαλύτερη κατασκευή της αρχαιότητας αφιερωμένη στα θεάματα και μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών (μήκος 600 μ και 140μ πλάτος, περίπου 250.000 θεατές). Συνδέεται με το μύθο της προέλευσης της πόλης: εδώ έλαβε χώρα…

Το Μιθραίο του Circo Massimo

Ένα από τα τέσσερα Μιθραία της Ρώμης είναι αυτό του Circo Massimo. Tα υπόλοιπα είναι το Μιθραίο στα υπόγεια της βασιλικής του Αγίου Κλήμη, το Μιθραίο της Santa Prisca και τέλος -μη επισκέψιμο- αυτό της βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Το Μιθραίο ανακαλύφθηκε το 1931, στα πλαίσια εργασιών στο τότε θέατρο της Όπερας. Κατασκευάστηκε τον 3°…

Τσίρκο Μάσιμο, ο Μέγας Ιππόδρομος

  ” […][populus] duas tantum res anxius optat, panem et circenses” « […][ο λαός] δύο πράγματα ανυπόμονα επιθυμεί, άρτον και θεάματα»            Δέκιμος Ιούνιος Γουβενάλης, «Σάτυρα»   Το Circus Maximus (ιτ. Τσίρκο Μάσιμο), ο Μέγας Ιππόδρομος, ήταν το μεγαλύτερο στάδιο που κατασκευάστηκε ποτέ, με μια χωρητικότητα 250.000 θεατών. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκρατορικά ανάκτορα και…