Όταν θύμωνε ο Τίβερης

“Εgo sum pleno quem flumine cernis stringentem ripas et pinguia culta secantem, caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis”. (Εγώ είμαι αυτός που βλέπεις να σφίγγει τις όχθες με το ισχυρό του ρεύμα και να διασχίζει τις πλούσιες καλλιέργειες, ο γαλάζιος Τίβερης, ευάρεστος στον ουρανό). Αινειάδα, βιβλίο VIII Οι πλημμύρες του Τίβερη ήταν μέρος της ιστορίας της…