Η «Σουπιέρα»

2022-06-04T09:50:41+00:00Categories: Parione (VI), Piazze&Fontane, Κρήνες|Tags: , , , , , |

Fontana della terrina Μετά την αποκατάσταση των υδραγωγείων του 1570 και την αύξηση της παροχής νερού στην πόλη, με εντολή του πάπα [...]