Οίκος των Ιπποτών της Ρόδου

“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” «Υπεράσπιση της πίστης και βοήθεια στον φτωχό» (Μότο του Τάγματος) Το σημερινό Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας θεωρείται ο συνεχιστής του ιστορικού Τάγματος των Ιωαννιτών, το οποίο αφού πέρασε από τους Άγιους Τόπους στην Κύπρο, στην Ρόδο και κατόπιν στην Μάλτα, μετά την πτώση της τελευταίας εξαιτίας του Ναπολέοντα, σκορπίστηκε…

Το Μέγα Ηγουμενείο του Τάγματος της Μάλτας

Όταν το 1314 ο Jacques de Molay, τελευταίος Μέγας Μαγίστρος των Ιπποτών του Ναού (Ναΐτες) θα πεθάνει πάνω στην πυρά, λίγα λεπτά πριν το τέλος του θα φωνάξει πως μαζί του πεθαίνει το μυστικό του Ιερού Γκράαλ και θα καταραστεί τον βασιλιά της Γαλλίας μέχρι την δέκατη τρίτη γενεά. Αν και πιο πολύ παράδοση παρά…