Η Βασιλική του Αγίου Παύλου Εκτός των Τειχών

2022-06-04T09:50:21+00:00Categories: Chiese, Εκκλησίες, Έξω από τα τείχη, Ναοί|Tags: , , , , , , , , |

«Βασιλική» είναι ένας τιμητικός τίτλος που δίνεται στις πιο σημαντικές εκκλησίες, όταν κατέχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα επιμήκες σχήμα με τουλάχιστον τρία ή πέντε [...]