Η βασιλική του Ευαγγελιστή Μάρκου

2022-06-13T16:59:07+00:00Categories: basilica, Chiese, Pigna (IX), Ναοί|Tags: , |

Η βασιλική του Ευαγγελιστή Μάρκου, αν και σεβαστών διαστάσεων, γίνεται πολύ δύσκολα αντιληπτή  από τον διαβάτη - αν δεν γνωρίζει την ύπαρξή της - [...]