Βυζαντινή Ρώμη

Ακολουθώντας τα ίχνη των ψηφιδωτών της Ρώμης, σήμα κατατεθέν της βυζαντινής τέχνης, θαυμάζοντας έργα που ανάγονται στο μακρύ διάστημα μεταξύ 5ου και 13ου αιώνα, από την παλαιοχριστιανική ψηφιδογραφία μέχρι την περίοδο της Εικονομαχίας, όταν πολύ καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να διαφύγουν από την Κωνσταντινούπολη και να βρουν καταφύγιο στη Ρώμη.    * * *