Το ηλιακό ρολόι στην Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

“Domenica proxima sequente lunam decimaquartam post venum aequinoctium illuscentem ab omnibus Ecclesiis Pascha celebratur” «Το Πάσχα θα εορταστεί από ολόκληρη την Εκκλησία την επόμενη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία» Α’ Σύνοδος Νίκαιας   Ο υπολογισμός της σωστής ώρας στη Ρώμη αρχίζει από την ρωμαϊκή εποχή, όταν οι Ρωμαίοι εισάγουν ηλιακά ρολόγια…