Το στριπτίζ που άλλαξε την Ιταλία και η αρχή της Dolce Vita

Ο όρος «Dolce Vita» αναφέρεται στην ιστορική περίοδο ανάμεσα από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και ειδικότερα στις τάσεις που εμφανίστηκαν την εποχή εκείνη στην Ρώμη, επίκεντρο αυτού του φαινόμενου. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 η Ρώμη έχει εξέλθει από τα δεινά του πολέμου, είναι μια…