Σημάδια μιας απόπειρας

Αμέσως μετά την απόβαση στο Άντσιο τον Γενάρη του ’44, όλη η μητροπολιτική περιοχή της Ρώμης (μαζί με τα περίχωρα) κηρύχτηκε «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων».  Η γερμανική παρουσία έγινε πιο αισθητή και εντάθηκε από τους Γερμανούς και τους φασίστες η αστυνόμευση και η καταστολή. Συνελήφθησαν αρκετά στελέχη της Αντίστασης και άρχισαν τα αντίποινα με θύματα από…