Στα υπόγεια του Λατερανού

Στις 28 Οκτωβρίου 312 μ.Χ. ο Μ. Κωνσταντίνος θα νικήσει τον αντίπαλό του Μαξέντιο στην γνωστή μάχη της Μιλβίας Γέφυρας, αμέσως έξω από την Ρώμη. Πριν από τη μάχη ο Μ. Κωνσταντίνος θα δει το γνωστό όραμα, κατά τη διάρκεια της ο Μαξέντιος θα βρει τον θάνατο στα νερά του Τίβερη και με το τέλος…