Το έμβλημα της πόλης της Ρώμης

Ο θυρεός της πόλης της Ρώμης αποτελείται από μια γοτθική ασπίδα πορφυρού χρώματος με ένα βυζαντινό σταυρό και τα αρχικά S.P.Q.R. (Senatus PopulusQue Romanus / Η Σύγκλητος και ο Λαός της Ρώμης) τοποθετημένα διαγώνια. Καθιερώθηκε επίσημα το 1884. Το πορφυρό και το χρυσό χρώμα είναι αυτά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στις σημαίες το χρυσό αντικαθίσταται από…