Η Αρχιαδελφότητα των θανατοποινιτών

Το παπικό κράτος κυβέρνησε την Ρώμη για παραπάνω από 1.000 χρόνια, από το 752 έως το 1870. Ο πάπας ήταν ο απόλυτος άρχοντας και ασκούσε όλες τις εξουσίες του κράτους. Αν και εκκλησιαστικό κράτος, δεν υπήρχε κανένας απολύτως προβληματισμός ως προς την επιβολή και εκτέλεση της θανατικής ποινής. Οι θεολόγοι της εποχής υποστήριζαν μάλιστα την…