Ο τάφος των Σκιπιώνων

Αναζητώντας ένα τάφο Ο Τίτος Λίβιος, ο σημαντικότερος Ρωμαίος ιστορικός του «Χρυσού Αιώνα» του Αυγούστου, στο κυριότερο έργο του «Ab urbe condita» (από κτίσεως της πόλης), μιλά εκτενώς για τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό  και αναφέρει πως ο τόπος ταφής του και ο οικογενειακός τάφος των Σκιπιώνων βρίσκονταν πάνω στην Αππία Οδό. Οι Σκιπίωνες ήταν μια…