Αγία Αγνή Εκτός των Τειχών

Το συγκρότημα της Αγίας Αγνής Εκτός των Τειχών βρίσκεται στη Ρώμη, στο δεύτερο μίλι της Via Nomentana. Χρησιμοποιείται ο όρος «συγκρότημα» γιατί στην περιοχή βρίσκεται ένα σύνολο παλαιοχριστιανικών οικοδομημάτων, τα οποία αναμορφώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στην περιοχή θα συναντήσουμε: – Tις κατακόμβες της Αγίας Αγνής – Τα ερείπια μιας Κωνσταντίνειας βασιλικής του 4ου αιώνα…