Το χέρι του Κικέρωνα

« […]manus quoque scripsisse aliquid in Antonium exprobrantes praeciderunt». « […]του έκοψαν επίσης και τα χέρια, κατηγορώντας τα πως είχαν γράψει εναντίον του Αντωνίου». (Τίτος Λίβιος – Ab Urbe condita libri, CXX σημ. Σένεκας ο πρεσβύτερος, Suasoriae, 6,17)   Όταν ο Ιούλιος Καίσαρας δολοφονήθηκε το 44 π.Χ., ο Γάιος Οκτάβιος, ο ανηψιός που είχε υιοθετήσει…