Τσίρκο Μάσιμο, ο Μέγας Ιππόδρομος

  ” […][populus] duas tantum res anxius optat, panem et circenses” « […][ο λαός] δύο πράγματα ανυπόμονα επιθυμεί, άρτον και θεάματα»            Δέκιμος Ιούνιος Γουβενάλης, «Σάτυρα»   Το Circus Maximus (ιτ. Τσίρκο Μάσιμο), ο Μέγας Ιππόδρομος, ήταν το μεγαλύτερο στάδιο που κατασκευάστηκε ποτέ, με μια χωρητικότητα 250.000 θεατών. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκρατορικά ανάκτορα και…