Τα όρια του ασύλου

Οι ρίζες του θεσμού του εκκλησιαστικού ασύλου χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας. Οι Ισραηλίτες είχαν τόπους και πόλεις, επιλεγμένους από τον Θεό, στους οποίους οι παραβάτες (εξαιρουμένων εκείνων που ήταν ένοχοι για φόνο) μπορούσαν να λάβουν προστασία και να ξεφύγουν από την εκδίκηση. Στην αρχαία Ελλάδα, όποιος χρειαζόταν προστασία κατέφευγε σε ένα ναό ή βωμό,…