Το φαρμακείο των παπών

Neque herba, neque malaga, sanavit eos. Sed tuus, domine, sermo, qui sanat omnia. (Καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς ἀλλὰ ὁ σός κύριε λόγος ὁ πάντας ἰώμενος). [Σοφία Σολομώντος 16,12] Spezieria (σπετσιερία) ονομάζονταν το κατάστημα που πουλούσε φαρμακευτικά φυτά, ο πρόγονος του σημερινού φαρμακείου, θα λέγαμε. Μέχρι την Αναγέννηση το μυστικό της καλλιέργειας…