Εντοιχισμένες πλάκες, μαρτυρίες από το παρελθόν

Περπατώντας στις συνοικίες του ιστορικού κέντρου της Ρώμης, είναι εύκολο να συναντήσουμε έναν μεγάλο αριθμό παλαιών πλακών, μαρμάρινων ή πέτρινων, εντοιχισμένες σε  ιδιωτικές  οικίες ή εκκλησίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μαρτυρίες προβλημάτων που κατά το παρελθόν μάστιζαν την πόλη. Κατά το παρελθόν, πριν την κατασκευή των προστατευτικών αναχωμάτων του Τίβερη τον 19ο αιώνα, η πόλη υπέφερε από…