Το Μέγα Ηγουμενείο του Τάγματος της Μάλτας

Όταν το 1314 ο Jacques de Molay, τελευταίος Μέγας Μαγίστρος των Ιπποτών του Ναού (Ναΐτες) θα πεθάνει πάνω στην πυρά, λίγα λεπτά πριν το τέλος του θα φωνάξει πως μαζί του πεθαίνει το μυστικό του Ιερού Γκράαλ και θα καταραστεί τον βασιλιά της Γαλλίας μέχρι την δέκατη τρίτη γενεά. Αν και πιο πολύ παράδοση παρά…