Το μουσείο των ψυχών του Καθαρτηρίου

“…e canterò di quel secondo regno, dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno”. «…και το δεύτερον άσομαι κείνο κράτος, ένθ’ ανθρώπινον εκκαθαίρεται πνεύμα, αξιούμενον ουρανίας ανόδου». Δάντης, Θεία Κωμωδία – Καθαρτήριο, Ωδή Α’, 4-6   Σύμφωνα με το καθολικό δόγμα, το Καθαρτήριο είναι μια επίπονη αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την…