Σάντα Μαρία ιν Αρακοέλι

   “Haec est Ara Primogeniti Dei” (Αυτός είναι ο βωμός του μοναδικού Υιού του Θεού) A CUBICULO AUGUSTORUM Είναι δυνατόν ο πιο παλιός χριστιανικός βωμός στην Ρώμη να υπάρχει πριν από την γέννηση του Χριστού; Σύμφωνα με τον μύθο, ο αρχικός βωμός της βασιλικής της Σάντα Μαρία ιν Αρακοέλι είναι o μοναδικός χριστιανικός βωμός στον…