Το ηλιακό ρολόι στην Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

“Domenica proxima sequente lunam decimaquartam post venum aequinoctium illuscentem ab omnibus Ecclesiis Pascha celebratur” «Το Πάσχα θα εορταστεί από ολόκληρη την Εκκλησία την επόμενη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία» Α’ Σύνοδος Νίκαιας   Ο υπολογισμός της σωστής ώρας στη Ρώμη αρχίζει από την ρωμαϊκή εποχή, όταν οι Ρωμαίοι εισάγουν ηλιακά ρολόγια…

Castra Praetoria, ο στρατώνας της Πραιτοριανής Φρουράς

Η Πραιτοριανή Φρουρά (cohortes praetoriae) ήταν ένα στρατιωτικό σώμα που είχε σαν αποστολή την ασφάλεια του αυτοκράτορα και λειτουργούσε σαν σωματοφυλακή. Ωστόσο εκτελούσε και χρέη μυστικής υπηρεσίας ή και οικονομικής αστυνομίας. Άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 3° αιώνα π.Χ. όταν για πρώτη φορά δημιουργούνται στρατιωτικές ομάδες από τις τάξεις των λεγεώνων με σκοπό την προστασία…

Θέρμες του Διοκλητιανού και Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο

[…]thermas felices Diocletianas, quas Maximianus Aug(ustus) rediens ex Africa sub praesentia maiestatis disposuit ac fieri iussit et Diocletiani Aug(usti) fratris sui nomine consecravit[…] Romanis suis dedicaverunt. […]αφιέρωσαν στους Ρωμαίους τους τα λαμπρά Διοκλητιανά Λουτρά, που ο Αύγουστος Μαξιμιανός επιστρέφοντας από την Αφρική, υπό την παρουσία της Μεγαλειότητάς του, αποφάσισε και διέταξε να κατασκευάσουν και τα…

Παλάτσο Μάσιμο, Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο

Το Παλάτσο Μάσιμο στις Θέρμες [palazzo Massimo alle Terme] είναι η κυριότερη από τις τέσσερες έδρες του αρχαιολογικού Ρωμαϊκού Εθνικού Μουσείου. Οι υπόλοιπες τρεις είναι η Κρίπτα Μπάλμπι, το παλάτσο Άλτεμπς και το Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο στις Θέρμες του Διοκλητιανού. Το μουσείο του Παλάτσο Μάσιμο  έχει θεματικό χαρακτήρα και ασχολείται με την γλυπτική, τα μωσαϊκά, τις νωπογραφίες…